Forventninger til samtalen

Tine og Lasse er blevet udvalgt og fortæller om deres forventninger inden samtalerne.